ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ (KPP) ကို နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြု


မေ ၂၃

       ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် က ကြေညာ ချက်အမှတ်( ၂၃ / ၂၀၂၃ )ဖြင့် ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ (KPP)ကို နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုကြောင်း ၁၃၈၅ ခုနှစ် ၊ နယုန်လဆန်း ၄ ရက်(၂၀၂၃ ခုနှစ်၊မေလ ၂၂ ရက်)ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။

PAN