မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် (MFF) ဒိုင်ကော်မတီနှင့် ဒိုင်လုပ်ငန်းဌာနတို့ ပူးပေါင်းကျင်းသည့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ