ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေ အာဏာတည်ပြီးနောက် ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဆင့်ခေါ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ ကို ဖွဲ့စည်းကြောင်း ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့က အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁/၂၀၂၄ ဖြင့် ယနေ့ ထုတ်ပြန်


ဖေဆဖာ်ဝါရီ ၁၃