နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ အရန်တပ်ဖွဲဥပဒေ အာဏာတည်သည့် နေ့ရက်သတ်မှတ်

ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃

၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင် နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံဖြိုးရေးကောင်စီ ဥပဒေအမှတ်၊
၂၈/၂၀၁၀ ဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော အရန်တပ်ဖွဲဥပဒေသည် ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့
မှစတင်၍ အာဏာတည်စေရမည်ဖြစ်ကြောင်း ယင်းဥပဒေပုဒ်မ ၁၊ ပုဒ်မခွဲပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ
သတ်မှတ်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။

PAN