“ကိုရီးယားနိုင်ငံရှိ မြန်မာသံရုံးက နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ကိုယ်စားထုတ်ယူခြင်းအတွက် လိုအပ်တဲ့အထောက်အထားများ ထုတ်ပြန်”

ဇန်နဝါရီလ ၁၃

ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံမှာ ရောက်ရှိနေထိုင်၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားများအနေနဲ့ သာမန် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကို ကိုယ်စားပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ အထောက်အထားများကို ကိုရီးယားနိုင်ငံရှိ မြန်မာသံရုံး ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များ ထုတ်ယူရာမှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် ထုတ်ယူနိုင်ခြင်း မရှိပါက ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ ထုတ်ယူရာမှာ လွဲမှားထုတ်ယူမှု၊ ပျောက်ဆုံးမှုများ မရှိစေရေးအတွက် ရည်ရွယ်ခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ သိရသည်။
ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ ထုတ်ယူရာမှာ ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ၊ ပြန်လည်ထုတ်ယူရန် ရက်ချိန်းပေးထားတဲ့စာရွက် (Receipt)၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူ(ကာယကံရှင်နှင့် ကိုယ်စားထုတ်ယူသူ)၊ ID Card မိတ္တူ(ကာယကံရှင်နှင့် ကိုယ်စား ထုတ်ယူသူ) တို့ လိုအပ်ပြီး ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာကို ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ရေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များ သက်တမ်းတိုးပြီးပါက ရက်ချိန်းပေးထားတဲ့နေတွင် မွန်းလွဲ ၂ နာရီမှ ၄ နာရီအတွင်း ကိုယ်တိုင်ပြန်လည် ထုတ်ယူရမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။

#PAN

Telegram link

https://t.me/positiveanglenews