ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများခန့်အပ်တာဝန်ပေးအပ်

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီသည်အမိန့်အမှတ်၊ ၃ / ၂၀၂၄ ဖြင့် ဖော်ပြပါ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများအား ခန့်အပ်တာဝန်ပေးအပ်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။

(၁) ဦးကိုကိုလှိင်

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌရုံးဝန်ကြီးဌာန(၁)

(၂) ဦးအောင်နိုင်ဦး

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌရုံးဝန်ကြီးဌာန(၂)

(၃) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မိုးအောင်

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌရုံးဝန်ကြီးဌာန(၄)

PAN