ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီက ၁၃၈၅ ခုနှစ်၊ နယုန်လပြည့်ကျော် ၁၅ ရက်(၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၁၇ ရက်)နေ့ အမိန့်အမှတ်၊ ၃၈ / ၂၀၂၃ဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီး ခန့်အပ်တာဝန်ပေးအပ်

      ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
        နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ
              အမိန့်အမှတ်၊  ၃၈ / ၂၀၂၃
    ၁၃၈၅ ခုနှစ်၊ နယုန်လပြည့်ကျော်  ၁၅  ရက်
           ( ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ  ၁၇  ရက်)

           ရခိုင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်
        တရားသူကြီးခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း

နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီသည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၄၁၉ အရ ဒေါ်စောရွှေ အား ရခိုင်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရား သူကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေးလိုက်သည်။

                                             အမိန့်အရ             

                                      အောင်လင်းဒွေး
                                ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး
                                         အတွင်းရေးမှူး

            နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ