အမျိုးသားနိုင်ငံရေးမဟာမိတ်များအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကို နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြု

ဇွန် ၉

    ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ၁၃၈၅ ခုနှစ်၊ နယုန်လပြည့်ကျော် ၇ ရက်(၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၉ ရက်) ယနေ့ရက်စွဲဖြင့် အမျိုးသားနိုင်ငံရေးမဟာမိတ်များအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကို နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် ကြေညာချက်အမှတ် ( ၂၉ / ၂၀၂၃ )ဖြင့် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။

#PAN