အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ [Democratic Party of National Politics (DNP)]ကို နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြု

ဇွန် ၉

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ၁၃၈၅ ခုနှစ်၊ နယုန်လပြည့်ကျော် ၇ ရက်(၂၀၂၃ ခုနှစ် ၊   ဇွန်လ ၉ ရက် )ယနေ့တွင် အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ [Democratic Party of National Politics (DNP)]ကို နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် ကြေညာချက်အမှတ် ( ၂၈ / ၂၀၂၃ )ဖြင့် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။

#PAN