စွမ်းအင်နဲ့လျှပ်စစ်ကို ကမ္ဘာကြည့် ကြည့်မယ်

ကမ္ဘာမှာ ဘာလုပ်နေကြသလဲဆိုတာကို ကိန်းဂဏန်းနဲ့ ဖော်ပြလိုတဲ့အတွက် ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံတစ်ရုံရဲ့ တပ်ဆင်အင်အား ၂၀၀၀ မဂ္ဂါဝပ်နှင့်အထက် တည်ဆောက်ပြီး ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ပေးနေတဲ့  နိုင်ငံတွေက ဘယ်နိုင်ငံတွေလဲ၊ စက်ရုံအမည်တွေက ဘာတွေလဲ၊ နောက်ထပ်ရော ဘယ်နိုင်ငံတွေက ၂၀၀၀ မဂ္ဂါဝပ်နှင့်အထက်  တပ်ဆင်အင်အားရှိတဲ့ စက်ရုံတွေ တိုးချဲ့တည်ဆောက် နေသလဲဆိုတာတွေကို အောက်ကဇယားတွေမှာ  တည်ဆောက်ပြီးစီးခဲ့တဲ့  နှစ်နဲ့တွဲပြီးလေ့လာကြည့်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှာ ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်စာ စုစုပေါင်းဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုဟာ ကီလိုဝပ်နာရီသန်း (GWh) ၁၉၉၀၀ သာရှိတဲ့ အတွက်  နိုင်ငံအချို့မှာ တည်ဆောက်ထားတဲ့  စက်ရုံတစ်ရုံတည်းက  ထုတ်လုပ်တဲ့နှစ်စဉ်ဓာတ်အားထက်  နည်းနေတာကိုလည်း သတိပြုမိကြမှာပါ။

ကမ္ဘာ့တည်ဆောက်ပြီး ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများ(မဂ္ဂါဝပ် ၂၀၀၀ နှင့်အထက်)